Lärarpartner vilar sin verksamhet

Sedan Lärarpartner startade 2006 har vi tillsammans med våra kunder och vikarier bidragit till lärande och utveckling för barn och elever, något vi känner oss stolta över. Det har varit fint att driva en verksamhet där vår personal kunnat göra vardagen enklare för barn, elever och pedagoger i förskolan och skolan där vår drivkraft alltid varit att bemanna rätt person på rätt plats.