Meny

Inhyrning och rekrytering

Hyr lärarvikarie

All personal som kommer från Lärarpartner är utvald genom en gedigen rekryteringsprocess. De har alltid erfarenhet av att jobba med barn och unga och/eller relevant utbildning. Därtill letar vi efter personer som kan och vill ge det där extra. Som är engagerade och entusiastiska i mötet med barnen och ungdomarna och som har tillräckligt med skinn på näsan för att klara de omställningar och ibland krävande situationer som kan uppstå.

Att hyra en vikarie från Lärarpartner är ett snabbt och smidigt sätt att täcka upp vid sjukfrånvaro. Det säkerställer att vardagen för såväl eleverna som den ordinarie personalen fungerar bra och att verksamheten bibehåller sin kvalitet.

När ni hyr personal från Lärarpartner är det vi som tar hela arbetsgivaransvaret.

REKRYTERA DIREKT ELLER GENOM HYRKÖP?

Är ni intresserade av att rekrytera en vikarie som varit inhyrd hos er och fungerat bra i er verksamhet? Då finns, liksom vid våra övriga rekryteringstjänster, två sätt att lösa det på:

Antingen genom en direktrekrytering där ni tar arbetsgivaransvaret från start och betalar en överenskommen engångssumma för rekryteringsarbetet.

Eller genom ett hyrköp. Då ges ni istället möjlighet att känna på hur samarbetet fungerar genom att under en tid hyra in personen. Under denna hyrperiod tar Lärarpartner det fulla arbetsgivaransvaret.

En självklarhet för er trygghet är att vi alltid begär utdrag urbelastningsregistret och ser till att de som arbetar för oss förstår innebörden av den tystnadsplikt och sekretess som gäller i skola och förskola.

Vi erbjuder dessutom våra vikarier en kvalitativ utbildning i olycksfall och första hjälpen, särskilt inriktat mot barn och unga genom vårt samarbete med Första Hjälpencentrum.

Första hjälpencentrum

REKRYTERING AV PERSONAL

Förutsättningen för att lyckas med såväl det dagliga arbetet som med långsiktiga mål är att ha rätt människor i organisationen. Att se till att det blir rätt från början säkrar kvaliteten i verksamheten. Genom att ta hjälp av Lärarpartner vid rekrytering kan ni lägga färre interna timmar i processen och samtidigt dra nytta av den specialkompetens som våra medarbetare besitter. Vi hjälper er att hitta en kandidat som är både kvalificerad och har rätt förutsättningar att passa in på just er arbetsplats.

Lärare som undervisar högstadieklass

Vår rekryteringsprocess i korthet

Vi vill alltid dra nytta den kombinerade erfarenhet vi och ni har gemensamt. Därför startar vi varje rekryteringsprocess med att träffas och tillsammans upprätta en kravprofil.
Med kravprofilen som utgångspunkt börjar sökandet efter kandidater. Vi går igenom både vår eget kontaktnät med tänkbara personer och sköter all extern annonsering.

Rekrytering Lärarpartner

De mest intressanta kandidaterna väljs ut och kallas till intervju som sedan följs upp av minst två referenser.

Rekrytering Lärarvikarie

 Därefter görs en rekryteringssammanfattning över utvalda kandidater.

Lärarkanidater

Bland kandidaterna väljer ni vilka ni vill träffa för ett personligt möte för att sedan kunna välja ut den kandidat ni vill anställa.

Möten lärarvikarie

Vi håller kontakten och stämmer av under hela rekryteringsprocessen och följer alltid upp våra avslutade uppdrag för att vara säkra om att allt fungerar och att alla parter är nöjda.