Meny

Om Lärarpartner

Bemanning för skolan

Jag har jobbat inom skola och förskola under hela mitt yrkesverksamma liv, de senaste fjorton åren inom bemanning. Sedan 2006 driver jag Lärarpartner, vilket är mitt sätt att förverkliga det jag brinner för: Att bidra till lärande och utveckling genom att ha rätt person på rätt plats!

Jag känner mig stolt och tacksam över att tillsammans med min personal bidra till att göra vardagen lättare för barn, elever och deras pedagoger i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Ett av Lärarpartners mål är att höja nivån på de vikarier som anlitas i Göteborgsregionen. Vi arbetar kontinuerligt och medvetet med våra rekryteringar. Det viktigaste redskapet för att bygga en väl fungerande och framgångsrik verksamhet är sin personal. Med rätt person på rätt plats finns alla förutsättningar att lyckas med sin strategi och sina mål.

När jag ser tillbaka på Lärarpartners 10 verksamma år har vi bemannat tio tusentals uppdrag. Rekryterat hundratals barnskötare, förskollärare och lärare till verksamheter i Göteborg och kranskommuner samt inspirerat många ”födda pedagoger” att vidareutbilda sig till förskollärare eller lärare.

Auktoriserat bemanningsföretag

Lärarpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen säkerställer att vi är ett seriöst företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet samt har kollektivavtal och följer Bemanningföretagens regler m.m.

Vill du läsa mer kan du göra det här: www.tryggbemanning.se

Ulrika Lärarpartner