Meny

Så tar vi hand om dig som kund

Vi vill förstå varje kunds unika behov!

Under 10 års tid har vi med stor kunskap om Göteborgsregionens skolor och förskolor dagligen mött våra kunder i vardagen. Vi kan deras villkor, verksamheter och kompetensbehov. När förskolor och skolor vänder sig till oss så får de ett personligt bemötande präglat av engagemang och vilja att förstå vad just deras behov är.

När du som kund kontaktar oss ställer vi alltid några standardiserade frågor för att säkra att rätt person kommer till rätt plats. Då minimeras även risken för missförstånd genom att vi kan ge våra vikarier rätt förutsättningar inför varje uppdrag.

Vi bemannar grundskolan, gymnasiet och förskolan. Samma dag, några dagar, veckor eller läsår.

Utmana oss!

Allmänna krav på samtlig inhyrd personal

Vi vet att framgångsrika verksamheter skapas av kompetent personal. Vi vet också att rätt personlighet, attityd och entusiasm hos medarbetare gör skillnad. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med den personal som anlitas och att de är bra förebilder. Vi är måna om att anställa vikarier som är engagerade i mötet med barn och ungdomar, stimulerar till lärande och utveckling, är ansvarstagande, kan lagar och regler, samt följer policys och rutiner.


Lärarpartner använder en standardiserad kompetensförsörjningsmodell i fem steg för att kvalitetssäkra bemanningen.

Steg för steg

Inget slår den personliga kontakten

Möjligheten att bemanna rätt person på rätt plats ökar om vi kan samtala kring ert behov av vikarie eller rekrytering. Oavsett om det är för några timmar eller ett helt läsår.

Personlig kontakt

Vi följer upp alla uppdrag och stämmer av vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas ytterligare. Vi ser till att ni i största möjliga mån får tillbaka samma person som tidigare, då det skapar trygghet och förtroende hos barnen, vikarierna och ordinarie personal.