Auktoriserat bemanningsföretag

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket bland annat innebär att vi följer uppsatta etiska regler samt att våra anställda har kollektivavtal och bra villkor.

Aukt bem