ISO9001 certifierade

Att vara ISO9001 certifierade är en kvalitetscertifiering som innebär att vi arbetar medvetet och systematiskt för att hela tiden utveckla vår verksamhet.

Kvalitetspolicy

Lärarpartners intention är att förenkla vardagen för våra kunder samt att attrahera fler pedagoger till branschen. Vi finns för att ständigt utveckla mötet mellan pedagoger och barn/unga samt att höja kompetensen på de vikarier som hyrs ut i verksamheterna.

Våra ledord ansvar driv och personlighet hjälper oss att ha fokus, nå våra mål och våra kundlöften. Genom att medvetandegöra dessa värderingar i alla led från våra vikarier till kunder och internt skapar vi den kultur Lärarpartner önskar ha.

Vi upprätthåller starka och goda relationer till våra kunder oavsett storlek. Vi känner våra kunder så väl att vi vet varje enskild verksamhets behov som säkerhetställer att de får rätt person på rätt plats för varje enskilt uppdrag.

Vi upprätthåller goda och starka relationer till våra vikarier så att de känner tillhörighet och engagemang från oss och har möjlighet att utvecklas i sina uppdrag.

Lärarpartners organisation har en bred och samlad kompetens. Vi är väl förtrogna med gällande lagar, regler och rutiner inom förskola och skola. Därutöver arbetar vi ständigt med förbättringar av våra rutiner och processer för att säkerhetsställa och bibehålla kvaliteten på våra tjänster.

Vi gör vår kvalitetspolicy väl förstådd bland våra medarbetare samt känd för våra kunder, vikarier och andra intressenter.

Iso cert puff