Ansök som förskolelärare bildspel
Slider

Förskollärare

Det är med de yngsta barnen allting börjar. De är grunden till huset. Genom att bidra till trygga och nyfikna människor är förskolläraren med och formar framtiden. Att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande samt erbjuda dem en trygg omsorg är den absolut främsta arbetsuppgiften, samt att vara en pedagogisk ledare. För att arbeta som förskollärare krävs det att du är lyhörd, engagerad och har stor ansvarskänsla. På förskolan ingår du i ett arbetslag med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger.

Ansök som förskollärare


Lararpartner logotyp

Besökadress: Vingalandsgatan 8, 417 63 Göteborg
Postadress: Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg

Tel: 031-711 00 72  •  E-post: kontakt@lararpartner.se

Öppettider: Vardagar 06:00–18:00

Facebook Linkedin