Malaka

Under sitt sista år på utbildningen till lärare kom Malaka i kontakt med Lärarpartner, vilket gav henne chansen att prova på att arbeta på olika typer skolor och med olika åldrar- och ämnen. Hon har trivts med uppdragen väldigt bra och menar att arbetet varit som en språngbräda att samla på sig erfarenhet under titeln vikarie.

– Genom arbetet som lärarvikarie har jag lärt mig att möta barnen där de befinner sig just nu, i deras miljö och med deras förutsättningar. Jag har också fått möta olika typer av personal, vilket varit mycket givande.

”Jag har lärt mig mer om läraryrket av att vara vikarie än från min utbildning”

Malaka beskriver sin egen skoltid som lite brokig och säger att hon var en rätt ”stökig elev”. Hon är därför mycket tacksam över att hon hade så kloka lärare som fångade upp henne. Idag är hon själv utbildad lärare och vill göra precis det som hennes egna lärare en gång gjorde med henne- se eleverna och visa dem uppskattning. .Lärare har en stor roll i ett barns liv och Malaka funderar på hon varit densamma idag om hon inte haft bra lärare när hon var yngre. Att nu själv kunna göra skillnad och ge barn en röst tycker Malaka är väldigt värdefullt.

Den skola där Malaka arbetar på idag övertog arbetsgivaransvaret från Lärarpartner efter att de först fått lära känna varandra genom ett vikariat.

Malaka