Slider

Rekrytering

Vad vi tycker är viktigt när vi rekryterar

Vi vet att framgångsrika verksamheter skapas av kompetent och engagerad personal. Vi vet också att rätt personlighet, attityd och entusiasm hos medarbetare gör skillnad. Utbildning, kunskap och erfarenhet hos våra anställda värderas högt när vi rekryterar. Stor vikt läggs också vid att personen är en stabil förebild med sunda värderingar, som är engagerad i mötet med barn och ungdomar. Kort sagt vill vi att alla Lärarpartners medarbetare vara införstådda med våra värderingar, våra värdeord som vi vill att man ska står för och följa.

Vi arbetar kontinuerligt med rekrytering av nya medarbetare för att hålla en jämn kvalitativ nivå av det bemanningsbehov som finns hos våra kunder.

cirkel upe

IMG9464

Innan vi anställer

Digitala hjälpmedel i rekryteringsprocessen tycker vi är bra fast vi menar att det aldrig kan ersätta det personliga mötet. Att möta alla våra medarbetare personligen ger oss chans att skapa en helhetsbild och lära känna personerna vi anställer. De säkerhetsställer också att de som börjar arbeta har fått all information som krävs och är införstådda i våra värderingar och förväntningar.


Sekretess och tystnadsplikt

Alla som anställs skriver under sekretess och tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess (2009:400) och blir införstådda med innebörden av dessa.

Utdrag ur belastningsregistret 2010:800

I enlighet med registerkontroll i skollagen visar alla upp Utdrag ur belastningsregistret (2010:800) i original när de erbjuds anställning. Hos oss behöver alla förnya detta 1 ggr per år.


 

Sanningsförsäkran

Alla anställda undertecknar vid sin anställning en Sanningsförsäkran. Sanningsförsäkran är ett komplement till registerkontrollen för att säkerställa att all information som kan påverka vikariens lämplighet att arbeta inom förskolan, grund- eller gymnasieskolan tillgängliggörs inför en anställning. Den utgör också ett komplement till referenstagning och bakgrundskontroll. Syftet med den är att stärka barns och ungas skydd mot brott och kränkningar, samt bidra till att kunderna känner sig trygga med att anlita oss.

Sanningsförsäkran

Lararpartner logotyp

Besökadress: Vingalandsgatan 8, 417 63 Göteborg
Postadress: Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg

Tel: 031-711 00 72  •  E-post: kontakt@lararpartner.se

Öppettider: Vardagar 06:00–18:00
(Mellan den 1/6-10/8 vardagar 07.00-16:00)

Facebook Linkedin