Slider

Våra värderingar

Våra ledord ansvar, driv och personlighet hjälper oss att ha fokus, nå våra mål och våra kundlöften. Genom att medvetandegöra dessa värderingar i alla led från våra vikarier till kunder och internt skapar vi den kultur Lärarpartner önskar ha.

Alla som blir anställda hos oss vet att ansvar innebär att ta ansvar för relationen i mötet med barnen och eleverna, att de ska stimulera till lärande och utveckling. De vet också att vi menar att driv är att se möjligheten i att göra något extra av varje given situation och att se motgångar som möjligheter att lära nytt. Vi vill att våra anställda är intresserade och bryr sig om barn och elevers behov utifrån där de befinner sig och ger ett personligt bemötande.

Vi vill vara lyhörda för vilka behov ni som kund har. Vi tar ansvar för att underlätta kommunikationen mellan oss samt med vikarierna som ska utföra uppdragen. Vi är nyfikna och känner stort engagemang för vårt uppdrag och vill alltid ge ett personligt och ärligt bemötande.

Einstein hade sin relativitetsteori. Vi har vår…

Logotyp för adp2 formel

Lararpartner logotyp

Besökadress: Vingalandsgatan 8, 417 63 Göteborg
Postadress: Sörhallstorget 10, 417 63 Göteborg

Tel: 031-711 00 72  •  E-post: kontakt@lararpartner.se

Öppettider: Vardagar 06:00–18:00
(Mellan den 1/6-10/8 vardagar 07.00-16:00)

Facebook Linkedin